Processing...

B. Koordynuje prace zespołu projektowego
− rozdziela zadania pomiędzy członków zespołu; − wymienia narzędzia służące skutecznej komunikacji w zespole; − charakteryzuje sposoby motywowania członków zespołu.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.