Processing...

01.Wyjaśnia ogólną budowę i funkcje człowieka, opisuje dysfunkcje
1) rozróżnia i nazywa poszczególne części ciała człowieka: narządy ruchu człowieka i narządy wewnętrzne; 2) omawia funkcje organizmu człowieka; 3) omawia znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie z pacjentem w sytuacji pomagania; 4) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia, promocji i profilaktyki zdrowia; 5) wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń w tym: omawia zaburzenia fizjologii układu krążenia i układu nerwowo-mięśniowego w zakresie związanym z obsługą pacjenta; 6) omawia rodzaje zaburzeń funkcji narządu ruchu, układu naczyniowego i serca, układu oddechowego; omawia zaburzenia narządów zmysłów w zakresie związanym z obsługą pacjenta.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.