Processing...

02. Omawia aktualne regulacje prawne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1) wymienia i omawia przepisy prawne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 2) omawia przepisy prawne dotyczące finansowania wyrobów medycznych ze środków publicznych; 3) opisuje zasady dofinansowywania wyrobów medycznych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.