Processing...

Omawia teoretyczne podstawy projektowania grafiki komputerowej
− wymienia i charakteryzuje rodzaje grafiki (wektorowa i rastrowa); − wymienia i charakteryzuje programy graficzne do grafiki wektorowej i rastrowej; − rozróżnia i omawia elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia; − wymienia sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych; − wymienia rodzaje kompozycji obrazów; − wymienia i omawia zasady tworzenia kompozycji, w tym zasadę złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji; − omawia zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy; − omawia teorię kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw; − wymienia i charakteryzuje formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę; − charakteryzuje aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości; − charakteryzuje różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych; − charakteryzuje aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia; − omawia zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej; − wymienia podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy, sitodruk i termonadruk; − charakteryzuje bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazuje źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej; − wskazuje możliwości poszerzania własnych umiejętności w zakresie projektowania graficznego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.