Processing...

Dobiera technologię druku 3D do wytworzenia obiektu
- rozróżnia technologie druku 3D; - omawia zasady działania drukarek 3D w oparciu o rozróżniane technologie; - wskazuje optymalną technologię do wytworzenia obiektu.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.