Processing...

03. Ewaluuje podjęte działania.
1) omawia i analizuje podjętą współpracę ze specjalistami w ramach terapii środowiskowej dzieci i młodzieży; 2) monitoruje postępy w terapii środowiskowej, szczególnie w kontekście koordynacji wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży; 3) ocenia efektywność podjętych działań w kontekście konceptualizacji problemu.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.