Processing...

a) Charakteryzuje zagadnienia dotyczące fotografii, w tym fotografii kreatywnej
- posługuje się terminologią w zakresie fotografii analogowej i elementów multimedialnych; - omawia zagadnienia z zakresu rozwoju technologii fotografii; - omawia rodzaje sprzętu i technologie wykorzystywane w fotografii (w ujęciu historycznym i współczesnym); - omawia style w fotografii (np. fotografia artystyczna, reklamowa, plenerowa, studyjna, ślubna, portretowa, fotografia mody).

#
DataUżytkownik
Brak wyników.