Processing...

b) Omawia zagadnienia dotyczące kontaktu z klientem w kontekście realizacji usług fotograficznych
- omawia, jakie informacje od klienta są niezbędne do zaplanowania i wykonania usługi fotograficznej (np. portretu, pleneru, imprezy okolicznościowej, zdjęcia technicznego, katalogowego, innych niestandardowych zleceń); - omawia sposoby wykorzystania mediów społecznościowych do promowania własnych prac i kontaktu z klientami; - omawia zasady prowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług fotograficznych; - podaje przykłady specjalistycznych portali fotograficznych możliwych do wykorzystania w celach marketingowych; - omawia zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dotyczących ochrony danych osobowych w fotografii

#
DataUżytkownik
Brak wyników.