Processing...

c) Organizuje plan zdjęciowy w studiu oraz poza studiem
- opracowuje scenariusz i harmonogram wykonania usługi fotograficznej; - omawia niezbędne wyposażenie planu zdjęciowego; - omawia najczęściej napotykane błędy i trudności przy pracy nad organizacją planu zdjęciowego; - określa metody rejestracji obrazu; - omawia zasady kompozycji i estetyki obrazu; - ocenia wybrane fotografie w aspekcie zastosowanych metod rejestracji obrazu; - omawia zasady techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.