Processing...

d) Przygotowuje sprzęt i materiały niezbędne do wykonania zdjęć w technice analogowej oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych
- przygotowuje obiekty do realizacji prac i aranżuje plan zdjęciowy zgodnie ze scenariuszem wykonania usługi fotograficznej; - dobiera sprzęt i materiały do wykonania planowanych zadań, z uwzględnieniem ustalonej techniki; - dobiera parametry techniczne dla wybranych urządzeń i akcesoriów

#
DataUżytkownik
Brak wyników.