Processing...

a) Charakteryzuje zagadnienia związane z obróbką materiałów analogowych
- charakteryzuje materiały stosowane w obróbce materiałów światłoczułych; - omawia chemiczną obróbkę materiałów fotograficznych (negatywowych, pozytywowych i diapozytywowych); - omawia sposoby wykonywania kopii fotograficznej z materiałów zdjęciowych; - omawia wykonywanie fotokopii i reprodukcji materiałów fotograficznych (negatywowych, pozytywowych i diapozytywowych, filmowych) w dostępnych technologiach.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.