Processing...

A) Określa wady wzroku i sposoby ich korekty na podstawie pomiaru refrakcji oczu
● omawia nieprawidłowości anatomiczne i fizjologiczne układu wzrokowego, wpływ nieprawidłowości układu wzrokowego na jakość widzenia oraz rodzaje wad wzroku, ● charakteryzuje budowę narządu wzroku, ● omawia funkcje poszczególnych części oka, cechy oka miarowego oraz wady wzroku, ● przeprowadza pomiary ostrości widzenia, a także refrakcji oczu przy pomocy metody obiektywnej (np. autorefraktrometr) i subiektywnej (kaseta okulistyczna, oprawa próbna, fotoreporter, tablica z optotypami), ● interpretuje oraz weryfikuje zapisy korekcji (np. przeliczanie mocy ze względu na zmianę odległości wierzchołkowej), ● na podstawie przeprowadzonych pomiarów i zapisów zlecenia dobiera parametry soczewek okularowych (indeks, średnica i wypukłość) oraz odpowiednie oprawy okularów uwzględniając parametry soczewek okularowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.