Processing...

B) Dokonuje pomiarów oftalmicznych okularów
● rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w oftalmice; ● kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych i kontaktowych; ● przestrzega zasad tworzenia zapisu równoważnego soczewek sfero – cylindrycznych; ● wykorzystuje prawa optyki geometrycznej do obliczania wielkości charakterystycznych soczewek; ● dobiera przyrządy i urządzenia do wykonywania pomiarów oftalmicznych; ● wykonuje pomiary mocy soczewek, wyznacza osie cylindra i środki optyczne soczewek, kierunek i moc pryzmy, rozstaw źrenic, kąt pantoskopowy, kąt nachylenia tarcz oprawy, odległość wierzchołkową; ● oblicza wartości decentracji pryzmatycznej w soczewkach okularowych na podstawie recepty i wyznacza położenie głównego punktu refrakcyjnego; ● wykonuje pomiary oftalmiczne okularów za pomocą: sferometru, oftalmometru, dioptriomierza lunetowego i elektronicznego, grubościomierza, kasety okulistycznej, tablic testowych; ● wykorzystuje systemy wideocentracji w celu ustalenia parametrów dla soczewek wieloogniskowych (np. progresywnych).

#
DataUżytkownik
Brak wyników.