Processing...

C) Dokonuje pomiarów parametrów wzroku
● dokonuje pomiaru krzywizny rogówki za pomocą autorefraktokeratometru lub oftalmometru Javala; ● dokonuje pomiaru pola widzenia za pomocą perymetru komputerowego; ● dokonuje pomiaru ciśnienia śródgałkowego za pomocą tonometru bezdotykowego; ● dokonuje pomiaru widzenia stereoskopowego za pomocą stereometru i testów, np. testu muchy, motyla.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.