Processing...

D) Wykonuje okulary korekcyjne, wieloogniskowe (dwuogniskowe, trójogniskowe, biurowe, progresywne, wspierające akomodację), ochronne i przeciwsłoneczne
● rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych oraz określa ich zastosowanie; ● omawia typy i konstrukcje soczewek wieloogniskowych (dwuogniskowych, trójogniskowych, biurowych, progresywnych, wspierających akomodację); ● rozróżnia materiały konstrukcyjne i rodzaje opraw okularowych; ● dobiera oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki, fizjologii widzenia i estetyki; ● omawia zasady obróbki cieplnej opraw okularowych i jej wpływ na właściwości zastosowanych materiałów; ● optymalizuje soczewki okularowe poprzez dobór minimalnej średnicy, materiału lub konstrukcji soczewki; ● dobiera rodzaje uszlachetnień soczewek okularowych (bezbarwnych, barwionych i fotochromatycznych) oraz narzędzia, urządzenia i maszyny potrzebne do wykonania okularów; ● przestrzega zasad oznakowania soczewek okularowych podczas wykonywania okularów oraz zasad centrowania soczewek okularowych z uwzględnieniem decentracji poziomej i pionowej; ● wykonuje obróbkę soczewek okularowych z zastosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi; ● osadza soczewki okularowe z zastosowaniem narzędzi do montażu; ● stosuje i kontroluje wartości odchyleń dopuszczalne w procesie wykonywania okularów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.