Processing...

c) Diagnozuje koła i ogumienie
- omawia rodzaje i właściwości obręczy rowerowych, piast i szprych, - omawia rodzaje i właściwości ogumienia (w tym opon bezdętkowych), - ocenia stan techniczny ogumienia, - ocenia stan techniczny obręczy koła, w tym zużycie i centryczność obręczy, - ocenia stan techniczny piasty i bębenka, - ocenia kompletność oszprychowania, - wskazuje elementy kół i ogumienia wymagające napraw oraz uzasadnia swoją decyzję, - podsumowuje informacje dotyczące stanu technicznego kół i ogumienia.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.