Processing...

d) Diagnozuje układ hamulcowy
- omawia funkcjonowanie układu hamulcowego, w tym zasady działania dźwigni (klamek) hamulcowych, szczęk, zacisków, linek, pancerzy, przewodów hydraulicznych, tarcz hamulcowych i okładzin, - rozróżnia rodzaje hamulców, - ocenia stopień zużycia okładzin hamulcowych, - ocenia stan techniczny dźwigni hamulcowych, szczęk, zacisków, linek, pancerzy, przewodów hydraulicznych i tarcz, - wskazuje elementy układu hamulcowego wymagające napraw oraz uzasadnia swoją decyzję, - podsumowuje informacje dotyczące stanu technicznego układu hamulcowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.