Processing...

02. Charakteryzuje elementy programu pobytu w instytucji świadczącej usługi dla turystów zdrowotnych
– wymienia i charakteryzuje elementy programu pobytu turysty zdrowotnego organizowanego w czasie wolnym od świadczeń zdrowotnych; – omawia ograniczenia w korzystaniu z elementów programu pobytu w instytucji świadczącej usługi dla turystów zdrowotnych, związane ze sta- nem zdrowia oraz przebytymi i planowanymi zabiegami; – omawia elementy oferty turystyki zdrowotnej (zakres, cena, termin, miejsce, dostosowanie do potrzeb turysty), wyjaśniając różnice pomiędzy turystyką medyczną, uzdrowiskową oraz SPA&Wellness

#
DataUżytkownik
Brak wyników.