Processing...

01. Charakteryzuje wybrane elementy organizacji systemu opieki zdrowotnej związane z turystyką zdrowotną
– wymienia i charakteryzuje rodzaje świadczeń zdrowotnych w obszarach turystyki: medycznej, uzdrowiskowej oraz SPA&Wellness; – wymienia źródła informacji o zasadach finansowania świadczeń zdrowotnych w obszarach turystyki: medycznej, uzdrowiskowej oraz SPA&Wellness; – omawia podstawowe zasady refundacji świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (w tym refundacji dotyczących turystów zagranicznych); – wymienia i charakteryzuje instytucje, z którymi może być potrzebne nawiązanie współpracy w ramach usług świadczonych turyście zdrowotnemu; – wskazuje przykładowe źródła informacji o trendach rozwoju turystyki zdrowotnej.potrzebne nawiązanie współpracy w ramach usług świadczonych turyście zdrowotnemu; – wskazuje przykładowe źródła informacji o trendach rozwoju turystyki zdrowotnej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.