Processing...

03. Omawia wybrane regulacje prawne świadczenia usług turystycznych
– omawia aktualnie obowiązujące wybrane regulacje prawne świadczenia usług turystycznych, np. ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; – omawia podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych; – wymienia podstawowe regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń w turystyce.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.