Processing...

Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.