Processing...

a. Charakteryzuje zasady działania silnika
- omawia budowę, wykonanie i materiały podzespołów oraz elementów silnika spalinowego; - omawia budowę, wykonanie i materiały podzespołów oraz elementów silnika elektrycznego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.