Processing...

b. Charakteryzuje systemy napędu i układy przeniesienia napędu na jednostce pływającej
- omawia budowę silników wbudowanych; - omawia budowę silników przyczepnych; - omawia układy przeniesienia napędu dla każdego z silników; - omawia podstawy doboru układu silnik-pędnik-kadłub oraz omawia pojęcia śruba lekka, śruba ciężka; - omawia zasady przeprowadzania korekt geometrii oraz doraźnych napraw pędników; - omawia podstawy obliczeń wytrzymałościowych układów przeniesienia napędu oraz zjawisko wiotkości wału napędowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.