Processing...

c. Charakteryzuje postępowanie z silnikami
- omawia zasady bezpiecznej eksploatacji silników; - omawia typowe błędy w obsłudze silników; - omawia tryby postępowań awaryjnych przy silnikach; - omawia procedury oceny po wystąpieniu uszkodzeń; - omawia podstawy diagnostyki silników; - omawia skutki stosowania wody zaburtowej w otwartych układach chłodzenia oraz pracy silnika z niesprawnym układem chłodzenia; - omawia zasady doboru olejów smarowych oraz wpływ niewłaściwego doboru olejów na żywotność silnika; - omawia obowiązujące normy emisji hałasu dopuszczalne dla jednostek pływających oraz sposoby pomiaru; - omawia zasady eksploatacji, konserwacji i naprawy silników elektrycznych oraz ogniw elektrycznych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.