Processing...

b. Charakteryzuje praktykę eksploatacji kadłuba
- omawia stopnie zużycia konstrukcji kadłuba w zależności od zastosowanych materiałów konstrukcyjnych; - omawia konstrukcyjne sposoby przeciwdziałania awariom kadłuba; - omawia najczęściej występujące uszkodzenia kadłuba oraz metodologię ich napraw; - omawia procedury oceny uszkodzeń oraz metodologię badań nieniszczących poszycia i spoin; - omawia wpływ sposobu użytkowania jednostki pływającej na żywotność kadłuba oraz odporność wybranych materiałów konstrukcyjnych (metal, drewno, kompozyty) na zużycie zmęczeniowe oraz udarowe przebiegi sił obciążających; - omawia metodykę stosowania klejów w montażach i naprawach; - omawia metodykę połączeń metali trudno spawalnych i niespawalnych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.