Processing...

b. Charakteryzuje konstrukcję skutera wodnego
- omawia konstrukcję kadłuba w zależności od zastosowanych materiałów konstrukcyjnych; - omawia zastosowane układy napędu; - omawia wyposażenie eksploatacyjne skutera wodnego; - omawia najczęściej występujące usterki i uszkodzenia skutera wodnego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.