Processing...

c. Charakteryzuje sposoby użytkowania skutera wodnego
- omawia zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania skutera wodnego; - omawia procedury w przypadku wystąpienia awarii; - omawia procedury oceny poawaryjnej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.