Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.a.))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-18 z 18.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
2Uczeń dobiera sposoby transportu i składowania materiałów.
3Uczeń określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń.
4Uczeń przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego.
5Uczeń przestrzega zasad tolerancji i pasowań.
6Uczeń rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją.
7Uczeń rozróżnia części maszyn i urządzeń.
8Uczeń rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej.
9Uczeń rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne.
10Uczeń rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac.
11Uczeń rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej.
12Uczeń rozróżnia rodzaje połączeń.
13Uczeń rozróżnia środki transportu wewnętrznego.
14Uczeń rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.
15Uczeń sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych.
16Uczeń sporządza szkice części maszyn.
17Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
18Uczeń wykonuje pomiary warsztatowe.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.