Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: (PKZ(M.a.))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-18 z 18.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń wykonuje pomiary warsztatowe.
2Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3Uczeń sporządza szkice części maszyn.
4Uczeń sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych.
5Uczeń rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.
6Uczeń rozróżnia środki transportu wewnętrznego.
7Uczeń rozróżnia rodzaje połączeń.
8Uczeń rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej.
9Uczeń rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac.
10Uczeń rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne.
11Uczeń rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej.
12Uczeń rozróżnia części maszyn i urządzeń.
13Uczeń rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją.
14Uczeń przestrzega zasad tolerancji i pasowań.
15Uczeń przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego.
16Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
17Uczeń określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń.
18Uczeń dobiera sposoby transportu i składowania materiałów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.