Processing...

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-11 z 11.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego.
2Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
3Uczeń stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej.
4Uczeń rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi.
5Uczeń przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
6Uczeń prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.
7Uczeń planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej.
8Uczeń optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
9Uczeń obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.
10Uczeń inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży.
11Uczeń analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.