Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(A.i.))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-13 z 13.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje materiały poligraficzne.
2Uczeń charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe.
3Uczeń charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej.
4Uczeń charakteryzuje techniki drukowania.
5Uczeń identyfikuje elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii.
6Uczeń odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii.
7Uczeń posługuje się miarami poligraficznymi.
8Uczeń posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną.
9Uczeń posługuje się terminologią poligraficzną.
10Uczeń rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne oraz ich główne zespoły.
11Uczeń rozróżnia produkty poligraficzne.
12Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
13Uczeń stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.