Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: (PKZ(A.g.))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji.
2Uczeń określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych.
3Uczeń posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń.
4Uczeń posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym.
5Uczeń rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne.
6Uczeń rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania.
7Uczeń rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów.
8Uczeń sporządza szkice i rysunki techniczne.
9Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.