Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(A.a))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje układy sterowania pracą maszyn i urządzeń.
2Uczeń określa właściwości materiałów konstrukcyjnych.
3Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną.
4Uczeń posługuje się przyrządami pomiarowymi.
5Uczeń rozróżnia części maszyn i urządzeń oraz określa ich zastosowanie.
6Uczeń rozróżnia elementy układów automatyki.
7Uczeń rozróżnia schematy technologiczne.
8Uczeń sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń.
9Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
10Uczeń wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.