Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(T.a.))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-7 z 7.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń identyfikuje obiekty hotelarskie.
2Uczeń określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.
3Uczeń posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających realizację typowych zadań zawodowych.
4Uczeń rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych.
5Uczeń rozpoznaje zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich.
6Uczeń rozróżnia pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich.
7Uczeń rozróżnia rodzaje usług hotelarskich.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.