Processing...

Przygotowanie powłok lakierniczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera kolor powłoki lakierniczej.
2Uczeń określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych.
3Uczeń rozróżnia powłoki lakiernicze.
4Uczeń wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.