Processing...

Nanoszenie powłok lakierniczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych.
2Uczeń obsługuje pistolety lakiernicze.
3Uczeń ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.
4Uczeń rozróżnia pistolety lakiernicze.
5Uczeń użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.