Processing...

Wykonywanie oprzyrządowania odlewniczego z drewna

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego z drewna i materiałów drewnopochodnych.
2Uczeń dobiera narzędzia, elektronarzędzia i maszyny do obróbki drewna.
3Uczeń dobiera przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary warsztatowe z wymaganą dokładnością oraz zastosowaniem miar skurczowych.
4Uczeń obrabia ręcznie i mechanicznie drewniane elementy oprzyrządowania odlewniczego.
5Uczeń określa kolejność czynności podczas ręcznej i mechanicznej obróbki oraz montażu oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopodobnych.
6Uczeń przeprowadza bieżące przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych.
7Uczeń przygotowuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego z drewna i materiałów drewnopodobnych.
8Uczeń przygotowuje powierzchnie oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopochodnych do malowania i nanosi powłoki malarskie.
9Uczeń rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne stosowane w dokumentacji technologicznej odlewu.
10Uczeń rozpoznaje wady oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopodobnych.
11Uczeń rozróżnia rodzaje i elementy budowy oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopochodnych.
12Uczeń użytkuje maszyny i urządzenia do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych.
13Uczeń wykonuje montaż oprzyrządowanie odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopochodnych.
14Uczeń wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z drewna i materiałów drewnopochodnych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.