Processing...

Wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-8 z 8.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera maszyny kuźnicze.
2Uczeń dobiera materiał do wykonania kucia maszynowego.
3Uczeń dokonuje oceny jakości wykonanej pracy.
4Uczeń kontroluje temperaturę nagrzewanego materiału (wsadu).
5Uczeń umieszcza materiał (wsad) w urządzeniu grzejnym.
6Uczeń użytkuje maszyny kuźnicze.
7Uczeń użytkuje urządzenia grzejne.
8Uczeń wykonuje cięcie materiału (wsadu) do wykonania kucia maszynowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.