Processing...

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-6 z 6.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
2Uczeń dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej.
3Uczeń dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej.
4Uczeń dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich.
5Uczeń ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.
6Uczeń wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.