Processing...

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
2Uczeń dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi.
3Uczeń dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej.
4Uczeń dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy.
5Uczeń dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich.
6Uczeń dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej.
7Uczeń ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
8Uczeń rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych.
9Uczeń wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.