Processing...

Wykonywanie połączeń materiałów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-8 z 8.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały do wykonania ich połączeń.
2Uczeń dobiera metodę łączenia materiałów.
3Uczeń dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów.
4Uczeń ocenia jakość wykonanych połączeń.
5Uczeń przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń.
6Uczeń rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów.
7Uczeń rozróżnia techniki łączenia materiałów.
8Uczeń wykonuje połączenia materiałów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.