Processing...

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-12 z 12.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
2Uczeń dobiera części podlegające wymianie.
3Uczeń dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń.
4Uczeń montuje maszyny i urządzenia po naprawie.
5Uczeń ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.
6Uczeń ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
7Uczeń planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń.
8Uczeń posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń.
9Uczeń wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń.
10Uczeń wykonuje czynności naprawcze narzędzi.
11Uczeń wykonuje konserwację narzędzi.
12Uczeń wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.