Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.b))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń.
2Uczeń stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki.
3Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
4Uczeń wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.