Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.h))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń rozróżnia układy sterowania obrabiarek.
2Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.