Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(M.f))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń stosuje prawa i przestrzega zasad optyki fizycznej i geometrycznej, elektrotechniki i elektroniki.
2Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.