Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie (PKZ(E.f))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-6 z 6.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń rozróżnia i dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, charakterystyk, parametrów i cech użytkowych do określonych warunków eksploatacyjnych.
2Uczeń charakteryzuje i rozróżnia parametry elementów, układów elektrycznych i elektronicznych oraz określa ich wpływ na pracę tych układów.
3Uczeń oblicza i szacuje wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i elektronicznych.
4Uczeń opisuje zjawiska, interpretuje wielkości fizyczne związane z polami: elektrycznym, magnetycznym, elektromagnetycznym, z powstawaniem i rozchodzeniem się fal dźwiękowych, fal radiowych i światła w środowiskach otwartych i zamkniętych oraz torach transmisyjnych.
5Uczeń posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, optyki, elektroakustyki i psychoakustyki.
6Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonanie zadań.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.