Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(R.c))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym.
2Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego.
3Uczeń wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych.
4Uczeń wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.