Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(R.d))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny.
2Uczeń rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń.
3Uczeń rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt.
4Uczeń rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą.
5Uczeń rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich.
6Uczeń rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją.
7Uczeń rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty.
8Uczeń rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe.
9Uczeń rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej.
10Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.