Processing...

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ(R.d))

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
2Uczeń rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej.
3Uczeń rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe.
4Uczeń rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty.
5Uczeń rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją.
6Uczeń rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich.
7Uczeń rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą.
8Uczeń rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt.
9Uczeń rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń.
10Uczeń klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.