Processing...

Montaż okien zewnętrznych i drzwi balkonowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym oraz energooszczędnym oknom i drzwiom balkonowym
2Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem
3Wykonuje roboty związane z demontażem okien i drzwi balkonowych
4Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych
5Wykonuje montaż ościeżnicy
6Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżem
7Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżem
8Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
9Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy
10Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych
11Osadza skrzydło okna i drzwi balkonowych w ościeżnicy
12Ocenia jakość wykonania robót montażowych
13Montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny
14Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.